ปณิธาน

อีทรานมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามปณิธานของเรา

พันธกิจ

เราออกแบบนวัตกรรมสะอาดควบคู่ไปกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในด้านแฟชั่นและฟังก์ชัน

วิสัยทัศน์

อีทรานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโลกที่ดีกว่า โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แล้วโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมผู้ใช้งานให้มีการปรับมาสู้พลังงานสะอาด

อนาคตที่ดีกว่าในมือคุณ

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นในภาคการขนส่งทางถนนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน.

การอนุรักษ์พลังงานในอนาคตนั้น เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ในหลายๆประเทศต้องตั้งนโยบายและส่งเสริมการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อ ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยานพาหนะไฟฟ้า (ev) ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่           ชาญฉลาดและยั่งยืนซึ่งให้ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่าและกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มพลังงานสะอาด

ปณิธานของเรา

  1. อีทราน มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อทุกคนว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้เมืองกลายเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นและเราจะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากเรา
  2. อีทราน ร่วมขับเคลื่อนโลกี่ดีกว่าเป็นเป้าหมายของเราโดยการพัฒนารูปแบบอันเหมาะสมที่จะทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นที่จะลองและเรียนรู้ เพิ่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งอนาคต
  3. อีทราน มุ่งเน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีโดยการนำเสนอรูปแบบการเช่าให้กับผู้ขับขี่ (ปัจจุบันกรุงเทพฯมีผู้ขับขี่ประมาณ 300,000 คนในเมือง) รวมถึงการเรียกเก็บเงินและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพิ่อให้ง่ายต่อการทดลองและเรียนรู้ของลูกค้า

 

ครอบครัวอีทราน

ที่อีทราน เราเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับคุณและโลก

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!