ลงทะเบียนจองรถ
etran myra logo
MYRA Zero
69,550 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* MYRA Zero ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว ต้องใช้งานคู่กับแพคเกจเช่าแบตเตอรี่รายเดือน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 699 บาท
MYRA Zero
69,550 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* MYRA ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว ต้องใช้งานคู่กับแพ็กเกจเช่า แบตเตอรี่รายเดือน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 699 บาท
แพคเกจเช่าแบตเตอรี่*
BEGINNER
PROMOTION!
899
699
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ROOKIE
BATTERY PACKAGE
1,700
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
PROFESSIONAL
BATTERY PACKAGE
2,200
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
BEGINNER
PROMOTION!
899
699
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ROOKIE
BATTERY PACKAGE
1,700
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
PROFESSIONAL
BATTERY PACKAGE
2,200
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลงทะเบียนจอง ETRAN MYRA
ข้อมูลติดต่อ

ตารางผ่อน ETRAN MYRA

*ราคาไม่รวม “แพ็กเกจเช่าแบตเตอรี่รายเดือน”

 รุ่นรถ 
 รุ่นรถ 
 ราคา 
ยอดจัด
ดอกเบี้ย
12 เดือน
18 เดือน
24 เดือน
36 เดือน
MYRA
Zero
69,550
66,070
2.1%
6,985
5,060
4,145
3,225
MYRA
Plus 1
90,950
86,400
1.9%
8,845
6,445
5,245
4,045
MYRA
Plus 2
107,000
101,650
1.9%
10,405
7,580
6,170
4,755
 รุ่นรถ 
MYRA
MYRA
MYRA
รุ่นย่อย
Zero
Plus 1
Plus 2
ราคา
69,550
90,950
107,000
ยอดจัด
66,070
86,400
101,650
ดอกเบี้ย
2.1%
1.9%
1.9%
12 เดือน
6,985
8,845
10,405
18 เดือน
5,060
6,445
7,580
24 เดือน
4,145
5,245
6,170
36 เดือน
3,225
4,045
4,755

ให้บริการจัดไฟแนนซ์โดย

เงื่อนไขรายละเอียดการซื้อ MYRA

 • เช็คระยะ ฟรีค่าแรง 20,000 กม./ 1 ปี
 • การเสียบชาร์จแบตเตอรี่ ต้องเสียบชาร์จจากไฟ AC เท่านั้น และควรเสียบชาร์จจากปลั๊กไฟที่มี Safety cut
 • ตัวรถรองรับระบบ Fleet
 • เงื่อนไขการรับประกันตัวรถ
 1. อุปกรณ์ส่วนควบบนตัวรถ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว แตร สวิทช์ควบคุมรถ กระจก กุญแจ จอแสดงผลความเร็วจอแสดงผลแบตเตอรี่ สายไฟหลักรับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 2. ชิ้นส่วนโครงสร้างตัวรถ ตัวถังหลัก สวิงอาร์ม แฮนด์ ล้อหน้า รับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การรับประกันไม่รวมถึงลูกปืน รางลูกปืน ซีลล้อหน้า ที่เป็นชิ้นส่วนสึกหรอตามการใช้งาน
 3. ชิ้นส่วนรองรับน้ำหนัก โช้คอัพหน้า โช้คอัพหลัง รับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การรับประกันไม่รวมถึงซีลโช้ค น้ำมันโช้ค ที่เป็นชิ้นส่วนสึกหรอตามการใช้งาน
 4. ชิ้นส่วนระบบหยุดรถ มือเบรกซ้าย มือเบรกขวา สายน้ำมันเบรก คาร์ลิเปอร์ รับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 5. ชิ้นส่วนระบบไฟขับเคลื่อน แบตเตอรี่ คอนโทรลเลอร์ ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ มอเตอร์ รับประกัน 2 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 6. ผู้ขายจะรับประกันเฉพาะกรณีเกิดความชำรุดเสียหายโดยไม่มีอุบัติเหตุและการดัดแปลงใดๆ หากมีการพิสูจน์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดัดแปลงใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวจะเป็นอันสิ้นสุดทันที
 • เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขข้อตกลงการเช่าแบตเตอรี่

 • ชำระเงินค่าแพ็คเกจก่อนเริ่มใช้บริการ กรณีต่อสัญญาการใช้บริการ ให้ต่อสัญญาก่อนหมดสัญญาเดิมอย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีขาดการต่อสัญญา ในทุกวันที่ขาดการต่อสัญญาโดยไม่ได้นำแบตเตอรี่มาคืน มีค่าปรับวันละ 80 บาทต่อก้อน
 • จำนวนครั้งของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของแพ็คเกจที่ทำสัญญาไว้ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่เกินจำนวนครั้ง มีค่าใช้จ่ายก้อนละ 40 บาท
 • กรณีต้องการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนหมดอายุสัญญาเดิม และไม่สามารถปรับเปลี่ยนแพ็คเกจก่อนหมดสัญญาเดิมได้
 • ไม่จำกัดปริมาณคงเหลือของกำลังไฟในแบตเตอรี่ก่อนเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ
 • จำนวนครั้งของการเปลี่ยนแบตเตอรี่คงเหลือของแต่ละเดือน ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนต่อไปได้
 • การจ่ายเงินค่าแพ็คเกจ ให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้ในครั้งแรก ไม่สามารถยกเลิกสัญญากลางคันได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ข้อตกลงการใช้งานและดูแลรักษาแบตเตอรี่

 • ไฟชาร์จ ต้องเป็นไฟกระแส AC เท่านั้น ห้ามใช้ไฟกระแส DC เด็ดขาด
 • การชาร์จไฟนอก power station ควรชาร์จกับแหล่งกระแสไฟที่มีระบบ Safety cut เท่านั้น และควรตรวจสภาพของชิ้นส่วนแหล่งกระแสไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดก่อนการใช้งาน
 • ห้ามมีการแก้ไข ถอด หรือดัดแปลงชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ใดๆทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบ ให้ถือว่าทรัพย์สินมีความเสียหาย และผู้เช่ายินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นตามมูลค่าของแบตเตอรี่ที่ทางบริษัทกำหนด